ఏపీలో కరోనా వైద్యానికి రేట్లు ఫిక్స్.. ఇంతకు మించి డబ్బు వసూలు చేశారో..ఏపీలో కరోనా వైరస్ వైద్యానికి సంబంధించిన ధరలను వైసీపీ ప్రభుత్వం ఫిక్స్ చేసింది.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *