ఏపీ హైకోర్టు ప్రజాస్వామ్యానికి ఊపిరి పోసింది: పవన్ కళ్యాణ్ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యానికి ఊపిరి పోసింది. అలాగే ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియపై ప్రజలకి విశ్వాసం ఇనుమడింపజేసింది అంటూ పవన్ కళ్యాణ్ ట్వీట్.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *