కరోనా మరణాల్లో ఇటలీని దాటేసిన అమెరికా.. ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా అక్కడేకరోనా వైరస్ మహమ్మారి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 210 దేశాలను తన అధీనంలోకి తెచ్చుకుంది. కంటికి కనిపించని ఈ శత్రువుతో మానవాళి యుద్ధం చేస్తోంది. ఈ యుద్ధంలో వేలాది మంది బలవుతున్నారు.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *