కూతురిని చంపి పాతిపెట్టి.. ప్రియుడిని ఇరికించే కుట్ర.. ఖాకీల ఎంట్రీతో షాక్కాలేజీకి వెళ్తున్న కూతురు అన్యమతస్తుడిని ప్రేమించింది. ఆ విషయం అందరికీ తెలిసిపోవడంతో పంచాయితీ దాకా వెళ్లింది. పరువు పోయిందంటూ రగిలిపోయిన తండ్రి..Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *