కేటీఆర్, హరీశ్ నూరు శాతం నిజాయతీపరులు: పోసానిRevanth Reddy: కేసీఆర్ నోట్లోనుంచి ఊడిపడ్డ వ్యక్తి కేటీఆర్ అని, కేసీఆర్ లాగే మంచి వక్త అని పోసాని గుర్తు చేశారు. జైలుకు వెళ్లొచ్చిన వ్యక్తి కేటీఆర్‌ అవినీతి పరుడని అనడం బాధాకరమని వ్యాఖ్యానించారు.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *