కేసీఆర్ దగ్గరకు పిలవలేదని.. జగన్ వద్దకు పిలిచినా రానని.. బాలయ్యా వాట్ ఈజ్ దిసయ్యా!తప్పు.. తప్పు.. ఖచ్చితంగా తప్పే!! ఇండస్ట్రీ పెద్దల మీటింగ్ అన్నప్పుడు పెద్ద ఫ్యామిలీకి చెందని నందమూరి బాలకృష్ణను పిలవకపోవడం తప్పే.. ఆయన వస్తారా? రారా.. అన్నది ఆయన ఇష్టం కనీసం పిలివాలి కదా.. అని చాలా మంది ఈ ఇష్యూలో ఆయన వ్యాఖ్యల్ని సమర్ధించారు.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *