గంటకు 300 మందికే అనుమతి.. జూన్ 8 నుంచి శ్రీవారి దర్శనం?కరోనా వైరస్ దేవాలయాలను, దేవుళ్లను వదలిపెట్టలేదు. ఈ మహమ్మారి కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా ఆలయాలను రెండు నెలల నుంచి మూతపడ్డాయి. జూన్ 8 నుంచి ఆలయాలను తెరవడానికి కేంద్రం అనుమతించింది.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *