తెలంగాణలో ఐదు ప్రయివేట్ యూనివర్సిటీలు.. మూడు టీఆర్ఎస్ నేతలవే!తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఐదు ప్రయివేట్ యూనివర్సిటీలు ఏర్పాటు కాబోతున్నాయి. వీటిలో మహీంద్రా, వోక్సెన్ మినహా మిగతా మూడు యూనివర్సిటీలు టీఆర్ఎస్ నేతలకు సంబంధించినవే.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *