తెలంగాణలో గ్రీన్ సిగ్నల్, ఏపీలోకి రెడ్ సిగ్నల్.. సరిహద్దులో గందరగోళంతెలంగాణకు వచ్చే వారికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అనుమతి ఇచ్చింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మాత్రం నో చెబుతోంది. దీంతో తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య విచిత్ర పరిస్థితి ఏర్పడింది.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *