పిడుగుపాటుకు గురైన తండ్రీకూతుళ్లు.. ఒకేసారి ముగ్గురు.. చిత్తూరులో విషాదంఆవుల పాకలో పాలు పితికేందుకు వెళ్తున్న తండ్రి వెంట వెళ్లారు ఇద్దరు కూతుళ్లు. ఊహించని ప్రమాదం ముంచుకురావడంతో వెళ్లిన వాళ్లు ఇంటికి తిరిగిరాలేదు.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *