పీఎం కిసాన్ డబ్బులు రాలేదా? ఈ ఫోన్ నెంబర్లకు కాల్ చేయండి!అన్నదాతలను ఆదుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎం కిసాన్ యోజన స్కీమ్‌ను అందిస్తోంది. ఈ పథకం కింద రూ.6,000 లభిస్తాయి. అయితే ఈ డబ్బులు కొంత మంది రైతులకు రావడం లేదు.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *