ప్రియురాలితో బంచుక్.. ‘అక్రమ’ జంట గుట్టురట్టు చేసిన ‘కరోనా యాప్’తమని ఎవరూ చూడటం లేదనుకుని ధీమాగా తిరుగుతున్న ఓ జంట గుట్టును కరోనా ట్రాకింగ్ యాప్ బయటపెట్టింది.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *