బ్లేడుతో ఒళ్లంతా కోసుకొని.. స్టేషన్ ముందే మందుబాబు వీరంగంSecunderabad: మద్యం మత్తులో ఉన్న ఈ వ్యక్తికి ఒంటినిండా గాయాలు ఉండడం గమనార్హం. ఏమాత్రం జంకు లేకుండా ఏకంగా పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుటే చొక్కా లేకుండా వీరంగం సృష్టించాడు.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *