యువకుడితో ఆంటీ శృంగార లీలలు.. కొడుక్కి తెలిసిపోవడంతో..ఐదేళ్ల కొడుకుతో ఊళ్లో ఉంటున్న భార్య యువకుడితో ఎఫైర్ పెట్టుకుంది. రహస్యంగా ఎంజాయ్ చేసేది. హాస్టల్‌లో చదువుకుంటున్న పెద్దకొడుకు ఇంటికి రావడంతో కథ అడ్డం తిరిగింది.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *