లాక్‌డౌన్ 4.0: వేటికి అనుమతి? వేటికి లేదు?Lockdown 4: దేశవ్యాప్తంగా లాక్‌డౌన్ మే 31 వరకు పొడిగించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం అందుకు సంబంధించిన మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసింది. లాక్‌డౌన్ 4.0లో మరిన్ని సడలింపులు ఇచ్చింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *