వారంతా కష్టాల్లో ఉన్నారు.. జగన్ సర్కారుకు పవన్ కళ్యాణ్ స్పెషల్ రిక్వెస్ట్..జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ వైసీపీ ప్రభుత్వానికి స్పెషల్ రిక్వెస్ట్ చేశారు.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *