విజయ కృష్ణ గ్రీన్ స్టూడియోస్ ప్రారంభం.. రిబ్బన్ కట్ చేసిన సూపర్ స్టార్ కృష్ణవిజయ కృష్ణ గ్రీన్ స్టూడియోస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌ను పునఃప్రారంభించారు. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ చేతుల మీదుగా ఈ స్టూడియోను లాంచ్ చేశారు.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *