వియ్యానికెళ్లి కయ్యానికి దిగిన పేరెంట్స్.. మనస్థాపంతో ప్రేమజంట..రాజమండ్రికి చెందని యువతి, యువకుడు ప్రేమించుకున్నారు. ఆ విషయం ఇంట్లో చెప్పి పెళ్లికి ఒప్పించారు. అయితే ఇరుకుటుంబాలు కూర్చుని మాట్లాడుకునే సమయంలో వివాదం రేగింది.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *