వైర్లతో పిల్లాడిని 2 కి.మీ. లాక్కెళ్లిన లారీ.. వరంగల్‌లో దారుణంwarangal: లారీ అంతే ముందుకు పోతుండడంతో రోడ్డుపై నడిచి వెళ్తున్న మిట్టి రాజు అనే 12 ఏళ్ల బాలుడి కాళ్లకు వైర్లు చుట్టుకున్నాయి. ఇదంతా గమనించని లారీ డ్రైవర్ అంతే ముందుకు పోనిచ్చాడు.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *