సమయం చూసి నొక్కేస్తాడు.. నాగబాబు మళ్లీ గిచ్చాడు! పాలకొల్లులో నొక్కినట్టుగానా అని వీళ్లునాగబాబు ఎందుకు పెట్టారో.. ఆయన ఉద్దేశం ఏంటో తెలియదు కాని.. బాలయ్య ఫ్యాన్స్ మాత్రం ఫైర్ అవుతున్నారు. అందుకేనా ముగ్గురు బ్రదర్స్‌ని ఏపీ ప్రజలు ఓ నొక్కు నొక్కారు అంటూ సెటైర్లు వేస్తున్నారు.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *