హైదరాబాద్ ఎయిర్‌పోర్టు అరుదైన ఘనత.. ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా..RGIA: భారత ప్రభుత్వ డిజిటల్ ఇండియా లక్ష్యానికి అనుగుణంగా, GHIAL అంతర్జాతీయ ఈ-బోర్డింగ్ సేవలు ఈ కోవిడ్ మహమ్మారి కాలంలో అంతర్జాతీయ ప్రయాణీకులకు భద్రతను మరింత చేకూరుస్తాయి.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *