karthika deepam serial: ‘కార్తీకదీపం’ సీరియల్: కార్తీక్ మీదకి కత్తితో దాడి, దీపకు గాయం.. ఆవేశంతో రగిలిన సౌందర్య – karthika deepam telugu serial written updates 26 may 2020; karthik’s life in danger


సీరియల్ అభిమానులకి కార్తీకదీపం రీవిజిట్‌తో కార్తీక్ మంచితనం తెలుస్తోంది. కార్తీక్ దీపని పెళ్లి చేసుకోవడానికి కారణంతో పాటు.. కార్తీక్‌ ఎందుకు దీప తండ్రి మురళీ కృష్ణని నిత్యం తిడుతూ అవమానిస్తూ ఉంటాడు అనే దానికి కూడా సమాధానం దొరుకుతోంది. దీప కష్టాలు చూడ లేక.. దీపని నేనేపెళ్లి చేసుకుంటాను అని దీప తండ్రి మురళీ కృష్ణకి మాటిస్తాడు కార్తీక్. అయితే తనకు పిల్లలు పుట్టే అవకాశం లేదనే నిజాన్ని.. మురళీ కృష్ణకి చెప్పి.. దీపకు ‘ఆ విషయం చెప్పి ఒప్పుకుంటేనే పెళ్లి చేసుకుంటాను’ అంటాడు. అయితే మురళీ కృష్ణ దీపకు పిల్లలు విషయం చెప్పకుండా పెళ్లికి ఒప్పిస్తాడు.

మొత్తానికీ పెళ్లికి ఒప్పుకున్న దీప.. కార్తీక్ ఆదర్శాన్ని అనుమానిస్తుంది. కార్తీక్ దీపతో మాట్లాడటానికి పిలిచినప్పుడు ఓ తోటలో చాటుగా కలుస్తారు ఇద్దరూ. అక్కడ దీప కార్తీక్‌ని కొన్ని ప్రశ్నలు వేస్తుంది. ‘పిచ్చివాడివా నువ్వు.. ఈ నల్లదాన్ని చేసుకుంటే నష్టపోతావ్. నా మీద జాలి ఉంటే.. పెళ్లి చేసుకోవడం ఏంటీ?’ అంటూ ప్రశ్నిస్తుంది. ‘నేను అంత బలహీనమైన నిర్ణయం తీసుకోను.. అందులోనూ ఇలాంటి నిర్ణయం ముందు వెనుక ఆలోచించకుండా తీసుకోను. నేను మా అమ్మలా అందం చూడను. ఆత్మసౌందర్య మాత్రమే చూస్తాను..’ అంటాడు కార్తీక్ నమ్మకం కలిగించేంత బలంగా. వెంటనే దీప చాలా కృత‌జ్ఞతో చేతులు ఎత్తి దన్నం పెడుతూ.. ‘ఇంకా ఈ కాలంలో ఈ లోకంలో ఆత్మసౌందర్యాన్ని చూసే.. మనుషులున్నారా మీరు తప్పా? తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నందుకు క్షమించండి’ అంటుంది.

‘మీ నాన్న నీతో అంతా చెప్పారా?(పిల్లలు పుట్టరన్న విషయం)’ అని కార్తీక్ అడిగిన ప్రశ్నకు దీప.. ‘చెప్పారు..’ అంటుండగానే.. కోటి(దీపకి చెడిన సంబంధం) కర్రతో కార్తీక్ మీదకు దాడి చెయ్యబోతాడు. అది చూసిన దీప కార్తీక్‌ని పక్కకు లాగుతుంది. ‘వీడేనా నువ్వు చేసుకోబోయేవాడు. వీడ్ని చూసుకునేనా మీ నాన్న నన్ను తన్ని తరిమాడు?’ అంటూ నోటికి వచ్చినట్లు వాగుతూ.. కోటి కార్తీక్‌తో ఫైట్ చేస్తాడు. ఇంతలో దీప అక్కడున్న జనాలతో పోలీసులకి ఫోన్ చెయ్యిస్తుంది. అయితే ఇంతలో కోటి తన జేబులోని కత్తి తీసి కార్తీక్‌ మీదకి దూకుతాడు. చాలా సేపు ఫైట్ జరుగుతుంది. కార్తీక్ మీదకు కత్తి విసిరేస్తాడు కోటి. వెంటనే దీప అడ్డు వెళ్లడంతో చెయ్యి తెగిపోతుంది. వెంటనే కార్తీక్ వాడ్ని కోపంగా ఓ తన్ను తన్నుతాడు. పోలీస్‌లు వచ్చి వాడ్ని తీసుకునిపోతారు.

సీన్ కట్ చేస్తే.. దీపని కార్తీక్ తన హాస్పెటల్‌కి తీసుకుని వెళ్లి కట్టు కడుతూ ఉంటాడు. దీప ఏడుస్తూ.. ‘నన్ను చేసుకుంటాను అనగానే నా దరపు నుంచి ప్రమాదం, దురధృష్టం ఒకదాని వెనుక ఒకటి వచ్చి మిమ్మల్ని చుట్టు ముట్టాయి’ అని బాధపడుతుంది. ‘నాకు అలాంటి నమ్మకాలు ఉండవు.. ఆ మాటకు వస్తే.. గాయం నీకు అయ్యింది. అలా అయితే నా దురధృష్ణం నీకు చుట్టుముట్టిందని నేను అనుకోవాలిగా..?’ అంటాడు కార్తీక్. వెంటనే దీప.. కార్తీక్ నోటికి తన చేతిని అడ్డుపెడుతూ.. ‘అంత మాటకు అనకండి’ అంటూ ఉంటుంది.

ఇంతలో ఆ సీన్ సౌందర్య చూసి రగిలిపోతుంది. కార్తీక్ అని గట్టిగా అరుస్తుంది. ‘చెయ్యి వదల్రా దానిది..’ అంటూనే దీపని, కార్తీక్‌ని చడమడా తిట్టేస్తుంది. దాంతో దీప ఏడుస్తూ.. ‘నా మీద కోపం ఉంటే నన్నే అనండి మేడమ్.. గుడిలో దేవుడ్ని తీసుకొచ్చి నిందితుడ్ని చెయ్యకండి’ అంటూ వెళ్లిపోతుంది. దాంతో సౌందర్య మనసులో.. ‘నాకే నీతులు చెబుతుందా.. చెబుతాను దాని సంగతి’ అని మనసులో అనుకుంటుంది.

సీన్ కట్ చేస్తే.. మురళీ కృష్ణ కోటి సంబంధం తీసుకొచ్చిన పెళ్లిళ్ల పేరయ్యని పట్టుకుని చితగొడతాడు. వాడు అంత ఎదవ అని తెలిసి నా కూతురికి ఎలా ఇచ్చి చెయ్యాలనుకున్నావ్ అంటూ.. నిలదీస్తాడు. దాంతో అదంతా మీ అత్తగారు నీలాద్రి, మీ భార్య భాగ్యం ఆడిన నాటకం అని చెప్పేస్తాడు. దాంతో మురళీ కృష్ణకి బాగా కోపం వస్తుంది. కానీ ‘అమ్మో ఇప్పుడు కార్తీక్ దీపలు పెళ్లి చెడగొట్టేస్తారు. ముందు కార్తీక్ దీపల పెళ్లి కానిచ్చి అప్పుడు వాళ్ల సంగతి చూస్తాను’ అని మనసులో అనుకుంటాడు. కార్తీకదీపం రీవిజిట్ కొనసాగుతోంది.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *